ANBI status

Stichting Natuurspeeltuin Amsterdam Noord is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).Dat betekent dat een gift voor 100% van de belasting afgetrokken mag worden. Een aanzienlijk voordeel voor u en een waardevolle bijdrage aan het mogelijk maken en in stand houden van de Natuurspeeltuin.

 

Statutaire naam: Stichting Natuurspeeltuin Amsterdam Noord
Naam
: Natuurspeeltuin Amsterdam-Noord

 

KvK nummer: 68259271
Fiscaal nummer
: 857364273

 

Adres:
Meteorenweg 272
1035 AN Amsterdam
natuurspeeltuin@noordoogst.org
06-30683733 (telefoonnummer voorzitter)

 

Bestuur:
Elin Karlsson – voorzitter
Maaike Lans –  secretaris
Francis Eijlders – penningmeester
Merle Vis – lid


Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Natuurspeeltuin Amsterdam Noord is onbezoldigd.

 

Statutaire doelstelling
De stichting heeft als doel:
a. het tot stand brengen en exploiteren van een natuurspeeltuin op Stadslandbouwproject NoordOogst te Amsterdam;
b. het stimuleren en bevorderen van de natuureducatie, milieubeleving en beweging onder kinderen alsmede en de sociale cohesie in Amsterdam Noord te bevorderen en te vergroten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Download hier het beleidsplan.